Marleen Persoon interviewt inwoners van Voorschoten

Wie ben je? Naud Caron, ik ben geboren op de leukste dag van het jaar, Valentijnsdag, 1941. Ik ben getrouwd met Margreet en heb één zoon Christiaan van 22 jaar.

Wat doe je? Ik ben gepensioneerd. Vroeger werkte ik bij de OGEM; Overzeese, Gas en Elektriciteit Maatschappij. Ik heb gewoond en gewerkt in Indonesië, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Amerika. Ik ben uiteindelijk terug gekomen naar Nederland want dat blijft altijd voor mij “thuis”.  Nu ben ik lid van Rotary Voorschoten/Leidschendam. Ik bezoek de Open Universiteit Leiden, daar volg ik IT-cursussen. Ik sport graag, vroeger ben ik Rugby internationaal geweest en nu fiets ik graag in de zomermaanden op mijn racefiets, lekker in de natuur en in de winter ga ik naar de sportschool.

Waar woon je? Wij wonen in het hart van Voorschoten. Een top locatie! Heel erg naar ons zin. In de zomer stap ik mijn deur uit voor een cappuccino op een terras in de Voorstraat. Dat is puur genieten en heb ik geen behoefte aan de Côte d’Azur en/of Spanje.

Wat vind je van Voorschoten? Wij leven in een zeer hechte gemeenschap. We “letten” hier op elkaar in positieve zin, met fijne buren die er altijd voor je zijn en visa versa natuurlijk. Elke week breng ik een maaltijd naar oudere bewoners die er dankbaar voor zijn, dat maakt mij ook blij.

Wat zou je willen veranderen aan Voorschoten of heb je leuke ideeën voor Voorschoten? Ik zou van het hart van Voorschoten een beschermd gebied willen maken……net zoals Leiden gedaan heeft. Op deze manier kan een betere leef situatie en balans gecreëerd worden tussen commercie, de markt, de Paardenmarkt  en alle bewoners. De veiligheid is ook een uitermate belangrijk punt. Niet te vergeten  de geluid overlast op sommige dagen en ook in het weekend.

Met dank aan Naud Caron

Realisme is de toon!

Het recente verleden leert ons, dat we bij belangrijke keuzes de lange termijn financiële effecten goed in beeld moeten houden. Daarbij niet buigen voor korte termijn populaire druk, maar een rechte koers houden. Voorschoten is meer gebaat bij een lange termijn stabiele situatie, dan korte termijn gewin.

De keuzes van de gemeenteraad in 2007, voldeden niet aan deze zorgvuldige afweging en hebben de financiën in een neerwaartse spiraal gebracht.

De nu voorliggende begroting is een herstelbegroting. Een hervonden balans tussen inkomsten en uitgaven en een geleidelijke reductie van de schuldenlast.

De begroting doet wel pijn bij ons en onze achterban. Maar onder de omstandigheden kan het niet anders. Wel willen wij de komende jaren de scherpe kanten van het beleid afhalen, waar dat mogelijk is.

Wij verwelkomen de auditcommissie die de rekenkamer voorstelt. Daarnaast willen wij als raad tussentijdse rapportages ontvangen over de uitvoering van de Programmabegroting en de financiële thermometer gedurende het jaar.

Behalve financiële degelijkheid is het Sociaal Domein van groot belang. De keuze van het college om meer in te zetten op preventie in plaats van curatieve zorg heeft onze steun. Collectieve voorzieningen en activiteiten willen wij blijvend faciliteren: van sociale contacten tot bewegen. Het is de eigen kracht van onze inwoners en organisaties die daar invulling aan kunnen geven.

In dit licht is het niet verstandig te bezuinigen op het lokaal onderwijsbeleid. Het gaat dan concreet op taalachterstanden en het leren functioneren in groepen. 

Bezuinigen op de post  Leefbaarheid/wijkbeleid is een slechte keuze. Dit past niet in een burgerparticipatiebeleid en om mensen bij het beleid te betrekken en taken van de gemeente over te laten nemen. Wij willen deze post de komende vier jaar in zijn huidige omvang handhaven. 

Wij vinden dat mobiliteit een belangrijke voorwaarde is voor participatie in de samenleving. Daarom moet er een vorm van gesubsidieerd vervoer mogelijk blijven, wanneer de eigen beurs tekort schiet en terugvallen op vrijwilligers onvoldoende soelaas biedt.

De bezuinigingen op de subsidies doen pijn. Wij vertrouwen echter wel op de kracht van deze organisaties en dat zij de handen ineenslaan en oplossingen zoeken.

Wij gaan er van uit dat de kosten die een organisatie voor haar activiteit(en) maakt door eigen inkomsten -zonder subsidie- betaald kunnen worden.

Het bestuur van zwembad het Wedde heeft het afgelopen half jaar onvoldoende werk gemaakt van het ontwikkelen van een goed betaalbare exploitatie. Daarom moet het huidige contract met Sportfondsen wordt opgezegd, zodat er ruimte komt voor nieuwe ideeën. Laat een taskforce van onafhankelijke deskundigen verkennen hoe het zwembad met minimale bijdrage vanuit de gemeente levensvatbaar behouden kan blijven.

De komende bestuursperiode willen wij extra aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Wie langdurig op een uitkering is aangewezen verdient wat ONS Voorschoten betreft een extra steuntje in de rug.

Voorschoten kent een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen. Ruim 500 woningzoekenden uit Voorschotens wachten ruim 5 op een betaalbare woning. Daar moet een tandje bijgezet worden. 

De handhaving in Voorschoten moet beter. Met name wanneer het de toegankelijkheid ten goede komt. Mensen die slecht ter been zijn en mensen met een visuele beperking mogen niet gehinderd worden door obstakels in de openbare ruimte. Zeker niet wanneer dat ook eens in de APV is geregeld. Wij verwachten van het college dat hier streng op wordt gehandhaafd.

 

Het is tijd voor een realistisch beleid.

Marleen Persoon interviewt inwoners van Voorschoten

Wie ben je? Wilbur  Zitman ik ben 45 jaar en getrouwd mat Bas.

Wat doe je? Ik ben directeur en eigenaar van totaalonderhoudsbedrijf Zitman & Co. Vorig jaar bestond ons familiebedrijf 75 jaar. Vroeger zijn wij begonnen uit de schilders hoek nu doen we alles qua onderhoud. We werken samen met specialisten uit de omgeving, zodat we gezamenlijk een totale klus aankunnen. Het schilderwerk, timmerwerk of de loodgieter alles regelen wij zodat de klant daar geen zorgen overheeft. Het is altijd heel afwisselend, veel buitenwerk en dadelijk komt het binnen winterschilder werk weer. Volgend voorjaar verhuist het bedrijf naar de Industrieweg 30 in de Dobbewijk, hier groeien we aardig uit ons jasje. Verder ben ik een fanatieke squasher, ik doe zelfs mee aan de competitie. Ik ben ook graag op het water, met een sloep naar de Vlietlanden of zeilen op de Kaag.

Waar woon je? Wij wonen in Noord Hofland. Hele fijne buurt, leuke buren en lekker groen. 

Wat vind je van Voorschoten? Voorschoten is gewoon het leukste en mooiste dorp van Nederland. Het is echt jammer dan wij niet meer bij de 10 beste gemeenten horen. We weten allemaal dat Voorschoten er financieel niet zo goed voor staat maar het woongenot is er echt niet minder om. Je hebt hier alles en de Voorstraat is echt mijn favoriete plekje. 

Wat zou je willen veranderen aan Voorschoten of heb je leuke ideeën voor Voorschoten? Wat vervelend was de afgelopen tijd, was dat alle wegen afgesloten waren. Daar is niet goed over nagedacht. Voor mijn bedrijf was dit niet prettig. Ook de traverse zorgt voor veel vertraging, wat dat betreft zijn we er niet op vooruit gegaan.

Met dank aan Wilbur Zitman