Freddy Blommers wordt wethouder in Wassenaar.

Freddy heeft aan de wieg gestaan van ONS Voorschoten en was ook in 2010 onze eerste wethouder. Zijn belangrijkste verdienste was het opschonen van de financiën, waar het huidige college de vruchten van plukt.

Ook heeft hij het project van de sanering van de glastuinbouw in de Duivenvoordecorridor, dat dreigde verlieslijdend te worden, weer rendabel gemaakt door het te bebouwen oppervlak van het onderdeel Roosenhorst op te rekken van de oorspronkelijke 8% naar de toegestane 15%.

Freddy moest in december 2013 aftreden omdat zijn partij, D66 in 2014 weer als zelfstandige partij (en niet meer als onderdeel van ONS Voorschoten) meedeed aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.

ONS Voorschoten wenst Freddy veel succes met zijn tweede wethouderschap.

Deze week verscheen er een artikel in de Volkskrant met bovenstaane kop. Wat is er aan de hand?

Landelijke partijen verliezen leden, een trend die al enige tijd aan de gang is.

Maar deze landelijke partijen krijgen subsidie van de overheid, gebaseer op hun ledenaantallen.

Als je zolang aan het subsidie infuus hebt gelegen, is het natuurlijk even wennen als de kraan dicht gaat.

En dit is een mooi moment om dit achterhaalde systeem te moderniseren.

ONS Voorschoten is een lokale partij die niet in aanmerking komt voor deze merkwaardige en achterhaalde subsidie . Een subsidie die immers niets te maken heeft met populariteit onder de kiezers en het daaruit resulterende aantal zetels. Want ledenaantallen zeggen niets over het aantal behaalde zetels en andersom.

ONS Voorschoten vindt dat subsdie aan partijen, landelijk of lokaal alleen moet afhangen van hun democratische legitimiteit, oftewel het aantal zetels dat de kiezers zo'n partij gunt in verkiezingen.

Dat systeem bestaat al en is het minst slechte van alle denkbare alternatieven, zowel landelijk als lokaal.

Hoe krijgen we de gemeente uit de nee-stand en in de ja-stand? Dat was één van de inspirerende vragen die aan de basis lagen van het coalitie programma waarmee ONS Voorschoten samen met de VVD en het CDA een college heeft gevormd.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. Daar hoort een houding bij van “Ja graag, mits …” in plaats van het vroegere “nee liever niet, tenzij …”. Wilt u een feestje organiseren? Wilt u iets voor de buurt doen? Ja graag, mits u het veilig doet en goed afstemt met diverse belanghebbenden.

ONS Voorschoten is dan ook behoorlijk geschrokken van de krantenkop “Bange gemeente wil van speeltuin af” in het Leidsch dagblad van 29 maart jongstleden. In plaats van de reactie “Fijn dat u dat organiseert. En laten we even vaststellen dat de buren er achter staan en dat de toestellen veilig genoeg zijn”, eventueel met een bordje erbij: “Buurtinitiatief” is de reactie van de gemeente: Dit mag niet, want dit zou wel eens een precedent kunnen scheppen.

ONS Voorschoten is juist trots op dit soort precedenten. Wij willen de initiatiefnemers dan ook van harte feliciteren en zullen er bij de gemeente op aandringen wat meer vertrouwen in mensen te willen tonen, zoals we dat in het coalitie programma hebben afgesproken.