In Voorschoten zijn nog bijna 4 kilometer bovengrondse hoogspanningsleidingen, waarvan zelfs minister Kamp vindt, dat deze onder de grond gebracht moeten worden. De belangrijkste reden om hoogspanningsleidingen binnen de bebouwde kom onder de grond te brengen zijn:

  • Er zijn ernstige twijfels over de effecten op de gezondheid van de direct omwonenden
  • Er is sprake van geluidsoverlast
  • Het neemt veel kostbare ruimte in beslag
  • Het past niet in de welstand van de bebouwde kom

ONS Voorschoten is verheugd met het besluit van het college van B&W om in het vervolg de schoonmaak en andere diensten in en rondom het gemeentehuis van Voorschoten uit te laten voeren door mensen met een arbeidsbeperking.

Deze mensen worden via de Sociale Werkvoorziening ingezet en kunnen op deze manier participeren in de samenleving.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. Maar wij geloven ook dat mensen, die het niet alleen redden, een steuntje in de rug verdienen. En dat is precies wat hier gebeurt. De gemeente Voorschoten geeft als grote werkgever het goede voorbeeld.

Kijk, dat werkt!

Al sinds jaren is de gemeente in gesprek met de inwoners van de Nassauwijk om te komen tot een oplossing voor de verkeersdruk.

Wethouder Blommers van ONS Voorschoten heeft heel duidelijk uitgesproken dat de wijken ontlast moeten worden en dat de Traverse (de opgeknapte verkeersader van Leiden naar Leidschendam) bestemd is om de wijken te ontlasten. Daarvoor heeft de gemeente de Traverse voor veel geld geheel opnieuw ingericht.

Ook wethouder de Beer van ONS Voorschoten heeft deze lijn voortgezet. Samen met inwoners uit de Nassauwijk is de gemeente het afgelopen jaar in gesprek geweest om oplossingen te zoeken voor de verkeersproblematiek in de wijk. En met hoopgevend resultaat. Er zijn maar liefst zeven varianten van oplossingen ontwikkeld, die vervolgens uitgewerkt kunnen worden.

ONS Voorschoten is dan ook heel verbaasd dat wethouder Beimers van het CDA besloten heeft dat het gesprek met de wijk nu afgelopen is. Hij gaf onder andere als argument dat vermindering van verkeersdruk in de wijken de traverse teveel zou belasten.

Dat vinden wij de omgekeerde wereld!

Argumenten van wethouder Beimers om te stoppen met overlegDe Traverse is er juist voor ingericht om de buurten te ontlasten! Kom op zeg!