ONS Voorschoten wil bevorderen dat er een open en groene Duivenvoorde corridor komt.

Hier werken we al twee collegeperioden hard aan door het kopen en slopen van kassen. De financiering moet komen door de verkoop van een beperkt aantal percelen. Wanneer andere financieringsbronnen in beeld komen, zijn we daar uiteraard voor. Want het doel is niet het bouwen van huizen, maar het creëren van een groene corridor.

Lees meer...

In de commissie Burger en bestuur is vorige week donderdag de toekomstvisie voor de Leidse regio besproken.
De commissieleden werd gevraagd vooral te concentreren op de inhoud en niet op de vorm.
Maar vorm en inhoud liggen veelal in elkaars verlengde.

Je hoefde geen raketgeleerde te zijn om te zien dat met de toekomstvisie een olifant in de kamer werd gezet en die heet : “Fuseren tot Groot Leiden”
De commissie benoemde deze olifant gelukkig en besloot dat Voorschoten uiteraard graag met Leiden willen samenwerken waar dat nuttig en nodig is, maar dat de Voorschotense gemeenteraad daar over moet kunnen beslissen.

Lees meer...

Na de laatste raadsvergadering in juli dit jaar, heeft ONS Voorschoten een persbericht uitgegeven met als kop: “Laatste Raad; verlies voor Voorschoten.” 

In dat persbericht stelden wij onder andere:

“… nog erger was het besluit van de VVD, CDA en D66 om tijdens de behandeling van het lokale inkoopplan jeugd, geen 50.000 euro vrij te maken voor een generalist die de toegang van het Centrum Jeugd en Gezin verder moet optimaliseren, om de huidige jeugdconsulenten te ontlasten.

Lees meer...