In het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe kunstgrasvelden geplaatst en enkele andere in planning opgenomen.

Uit de lmedia ontstaat echter het beeld dat in kunstgrasvelden relatief veel kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. 96% van de kunstgrasvelden bevat een  1,5 en 3,7 keer hogere concentratie kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan in consumentenproducten.

Nu zijn kunstgrasvelden geen consumentenproducten, maar toch. Het voelt niet goed.

ONS Voorschoten vindt dat de gemeente een proactieve en regisserende houding moet aannemen, wanneer er sprake is van een mogelijk gezondheidsrisico voor onze inwoners.

Wij verwachten van het college goede publieksvoorlichting en het nemen van de toereikende maatregelen in samenspraak met de Voorschotense sportclubs.

Er wordt regelmatig de vraag gesteld: Kan een "kleine" gemeente als Voorschoten wel zelfstandig blijven?

Een interessante vraag, vooral omdat er geen eenduidig antwoord op is. Wanneer de grote landelijke partijen het willen, verliest Voorschoten zijn zelfstandigheid. Daar is geen kruit tegen gewassen. Minister Plasterk heeft bij zijn aantreden als minister van Binnenlandse Zaken al gezegd dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners geen bestaansrecht zouden hebben. Zij moesten maar fuseren - of opschalen, zoals dat in het jargon heet.

Lees meer...

Volgens informatie vanuit het College blijkt er het afgelopen jaar regelmatig overleg te zijn geweest tussen ontwikkelaar Amvest en de omwonenden over de plannen van Amvest.

Amvest heeft een mooi plan ontwikkeld om Beresteijn in oude luister te doen herleven en tegelijkertijd op een sociale en ondernemende manier dit landgoed een nieuwe bestemming te geven voor wonen en zorg (zie de website). De gesprekken met de  omwonenden lopen al jaren en om de omwonenden tegemoet te komen zijn de plannen voor Beresteijn al een keer zijn aangepast.

Lees meer...