Ook ONS Voorschoten verwelkomt de nieuwe Centrum Manager Harry Duivenvoorde. 

02 maart om 19.30 uur a.s. ontvangen wij Harry Duivenvoorde in de wethoudershouders kamer van Bianca Bremer / Gemeentehuis 

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dan bent u van Harte Welkom.

(Zie ook het artikel in Groot Voorschoten)

 

Tijdens een tumultueuze vergadering van een commissie van de gemeenteraad moest het college een plan voor het verkoop van vier in onbruik geraakte gemeentelijke panden te verkopen, intrekken. 

De afgelopen weken zijn zowel de omwonenden als de gemeenteraad onaangenaam verrast door plannen van het college om niet alleen enkele in onbruik geraakte gemeentelijke panden te verkopen, maar ook – als onderdeel van de verkoopstrategie – een schets te geven van de mogelijkheden voor een potentiele koper.

Deze mogelijkheden werden gepresenteerd in de vorm van een startnotitie, die – anders dan de naam doet vermoeden – niet het vertrekpunt schetste, met vandaar uit de mogelijke routes, maar een eindpunt schetste waar een koper zich op zou richten.

Bijna tien jaar geleden werd de traverse van Voorschoten vernieuwd. Hierdoor ontstond er een fraaie doorgang van Leiden naar Leidschendam, door de Leidseweg, de Julianalaan, Schoolstraat en de Veurseweg, met nieuwe bestrating, oversteekplaatsen, kruispunten, parkeervakken, middenberm en straatverlichting. Alleen het laatste stuk, tussen het kruispunt van de Koninklijke Marinelaan en de Wijngaardelaan werd uitgesteld, omdat er plannen waren om het Deltaplein aan te pakken. En het zou zonde zijn om dat kruispunt twee keer op te knappen.

Inmiddels blijkt de gemeente onvoldoende geld te hebben om het laatste stuk van de traverse in zijn geheel af te maken. Ondanks dat het oorspronkelijke budget van 5 miljoen al teruggebracht kon worden tot 3,4 miljoen, moest daar nog geld vanaf.