Vandaag, 24 augustus 2015, hebben wij afscheid genomen van Hans van Kuijk.

De indrukwekkende crematieplechtigheid vond plaats in het crematorium van Rijswijk. Behalve de familie en naaste vrienden, waren ook afgevaardigden van zijn loge. Vanuit de gemeente was het voltallig college aanwezig, alsmede fractieleden van ONS Voorschoten.

Ir. H.W.J (Hans) van Kuijk

Den Haag 3 december 1929 – Voorschoten 19 augustus 2015

 

Hans van Kuijk is ongeveer 30 jaar geleden in Voorschoten komen wonen en heeft zich gedurende  de periode dat hij hier woonde ingezet voor de medebewoners van ons dorp. Medemenselijk als hij was heeft hij in al die jaren zich ook ingezet voor de ouderen van ons dorp. Hans was een bezige man, een korte samenvatting en nu maar hopen dat ik niet teveel vergeten zal.

Een groot deel van de oppositie (D66, GrL en SP) doet het voorkomen alsof de coalitie (ONS Voorschoten, VVD en CDA) iets te verbergen heeft. Dat de coalitie geen interesse heeft om de oorzaak van de financiële situatie te weten te komen en zelfs de rekenkamer er niet voor wil inschakelen.

Tja, ... zo kan je het ook draaien, wanneer je zelf geen interesse in de feiten hebt.

Deze coalitie is gedeeltelijk een voortzetting van de vorige (ONS Voorschoten en VVD), waarin ook D66 leden onder de vlag van ONS Voorschoten deel van uitmaakten. In de vorige collegeperiode is onderkend dat de financiële situatie kwa structuur ongezond was. Duidelijk was dat er teveel geld besteed werd aan afschrijvingen (kapitaalslasten) en dat daar nodig wat aan gedaan moest worden. Ook was duidelijk dat de projectadministratie transparanter moest. Er waren op dat moment ook veel grote en dure projecten in uitvoering die afgerond moesten worden. Denk aan de vernieuwing van de basisscholen.