We maken bijzondere tijden mee. Waar de wereld buiten Voorschoten in brand lijkt te staan, broeit en smeult het binnen Voorschoten ook behoorlijk.
 
Berichten over fusies met Wassenaar, Leiden, of zelfs Leidschendam-Voorburg verschijnen in de pers.
Voorschoten is failliet, op de rand van de afgrond, in zwaar weer, onder curatele, college moet aftreden. Kies maar uit. 
 
Maar ook een lichtpuntje: in een zeldzame sfeer van saamhorigheid besloot de gemeenteraad in een bijzondere bijeengeroepen raadsvergadering dat we met alle partijen gezamenlijk gaan zoeken naar een oplossing.
En ook: tientallen handen hebben de afgelopen dagen een kerstkaart bij duizenden adressen in Voorschoten in de bus gedaan. Hartelijk dank voor al die vrijwilligers die weer en wind hebben getrotseerd om onze boodschap over te brengen.
 
Namens het bestuur van ONS Voorschoten, nodig ik alle leden, vrienden en sympathisanten van ONS Voorschoten uit voor een nieuwjaarsborrel op 20 januari in Huize Topaz Vlietwijk, Professor Einsteinlaan 2, 2251 VG Voorschoten.
 
Het bestuur wil dan samen met u een glas heffen op 2017. Maar tegelijkertijd zullen wij onze visie op de huidige bestuurlijke situatie met u delen.
Ook een mooie gelegenheid om met uw raadsleden in gesprek te gaan.
 
We zien u graag op 20 januari om 16.30 uur op Professor Einsteinlaan 3, Voorschoten
 
Hans Rasch
Voorzitter ONS Voorschoten

 

Sinds investeringsmaatschappij Amvest in 2014 plannen voor het leefbaar maken van het Beresteijn-complex heeft gepresenteerd, vinden er gesprekken plaats tussen omwonenden, Amvest en de gemeente.

Op 26 november heeft het college een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de voortgang op dit dossier.

Deze brief was voor ONS Voorschoten aanleiding om Beresteijn te willen agenderen voor de commissie WRG (Wonen,Ruimte en Groen), want de brief leidde tot zorg en vragen. Inmiddels staat het geagendeerd voor donderdag 12 januari.

Lees meer...

De provincie Zuid Holland heeft de begroting van de gemeente onvoldoende bevonden. Het gaat er om dat uit de begroting voor de jaren 2017 - 2020 blijkt, dat de vaste uitgaven voor de komende jaren, afgezet tegen de vaste inkomsten tekorten vertonen van 1 tot 2,4 miljoen per jaar. Dat kan natuurlijk niet lang goed gaan en is alleen mogelijk door geld te lenen, waardoor de schulden ook steeds hoger oplopen.

Hoe is dit zover gekomen?

Voor het ontstaan van deze situatie is niet zo snel één dader aan te wijzen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele raad, die in wisselende samenstelling gedurende de afgelopen 15 jaar keuzes heeft gemaakt die hebben geleid tot de huidige situatie. Daar lopen wij niet voor weg.

1e. Structurele kosten van de ambtelijke organisatie: 

Lees meer...