De positie van jongeren in de Nederlandse samenleving is in deze tijden ongekend kwetsbaar; niet alleen in maatschappelijk en economisch opzicht, maar ook psychologisch en cultureel. Maatschappelijke organisaties als onderwijs, welzijnsinstellingen, gemeenten en jeugdinrichtingen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van deze complexe problematiek. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de hoge cijfers ten aanzien van voortijdig schoolverlaten. En dat, terwijl de samenleving goed geschoolde mensen hard nodig heeft, nu en in de toekomst.
 
In Voorschoten gaat het goed met onze jeugd! Ons dorp kent uitstekende basisscholen, een bloeiend verenigingsleven en diverse sportfaciliteiten. Kinderen die opgroeien en naar school gaan in Voorschoten krijgen een goede basis mee voor hun verdere toekomst. Toch is er een kleine groep die extra aandacht nodig heeft. ONS Voorschoten wil dat die groep de aandacht en hulp krijgt die nodig is zodat ze mee kunnen blijven draaien in de samenleving. Ouders die ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun kinderen kunnen dat waar nodig krijgen bij ons Centrum voor Jeugd en Gezin. Problemen zoals taalachterstand, moeten vroegtijdig opgespoord worden om andere achterstanden en in een later stadium schooluitval te voorkomen. ONS Voorschoten pleit voor behoud van een gezonde toekomst voor onze jeugd, dus moeten we daar blijvend in investeren!
ONS doel: 
 • Behoud van een goed functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin 
 • Taalachterstanden tijdig opsporen en oplossen 
 • Borgen van de psychische gezondheidszorg 
 • Veilige (fiets)routes naar scholen 
 • Jongeren kennis laten maken met politiek en besluitvorming 
 • Praten MET en niet alleen OVER jeugd en jongeren 
 • Jongerenkelder onder het gemeentehuis weer open
Ummi CimenEven voorstellen: Ummi Cimen, 51 jaar, nr. 4 op de kieslijst van ONS Voorschoten.
 
Ik heb een dochter van 27. Toen zij ging studeren in Leiden heb ik kennis gemaakt met Voorschoten en in 2014 heb ik besloten om in dit mooie dorp te gaan wonen. 
 
Al meer dan 30 jaar zet ik mij in voor de persoonlijke groei van mensen.  Ik werk als loopbaanbegeleider en trainer en help  jongeren en (jong) volwassenen met het vinden van de juiste studie of baan. Als dochter van een Turkse gastarbeider groeide ik op in de omgeving van Arnhem. Op mijn 19e werd ik voorzitter van een landelijke stichting ter bevordering van de integratie van migranten vrouwen. De rode draad in mijn leven is dan ook anderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd. In september 2017 ben ik lid geworden van ONS Voorschoten. Het voelt goed om iets voor de samenleving te kunnen doen. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar jeugd. Jongeren zijn onze toekomst en daar moet je in investeren en ze de ruimte geven om zich goed te ontwikkelen. Mijn manier van werken is creatief, mensgericht en pragmatisch. Als je maar wilt en open staat voor verandering en vernieuwing is veel mogelijk. 
 
Een van mijn grote passies is koken en alles wat met lekker eten te maken heeft. Het is een uitdaging om met zo min mogelijk ingrediënten toch een lekkere en kleurrijke maaltijd te bereiden. Met minder meer maken!

Jan SmitVoorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Natuurlijk spelen onze partners zoals politie, brandweer en de ambulancedienst een grote rol, maar zij kunnen dit niet alleen. De gemeente moet haar rol als regisseur waar blijven maken. Zij is verantwoordelijk om alle partijen te binden en open te staan voor voorstellen vanuit onze inwoners. Van onze partners verwachten wij waakzaamheid, dienstbaarheid en professionaliteit. In ieder geval blijven wij pleiten voor 5 wijkagenten waar ons dorp volgens het inrichtingsplan van de nationale politie recht op heeft. Ook willen wij een betere aansturing van onze Boa’s, zodat ook de kleine ergernissen aangepakt worden. 

Maar ONS Voorschoten vindt ook dat niet alleen de overheidsinstanties in ons dorp verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Onze partners hebben de inwoners hard nodig om informatie aan te reiken om het veilig te kunnen houden. U kunt namelijk zelf ook veel doen aan veiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door WhatsApp groepen, buurtpreventie en inwoners die bereid zijn om zich aan te melden bij HartveiligWonen en HartslagNu, want daarmee kan het verschil echt gemaakt worden als iedere seconde telt. Heeft u zelf goede ideeën om de veiligheid van ons dorp in stand te houden of nog beter te maken, dan horen wij ze graag en gaan hier met u over in gesprek. 

Komt u naar ONS inloopspreekuur op 21 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in de openbare bibliotheek, Wijngaardenlaan 4? 

Dit wil ONS Voorschoten:

 • 5 Wijkagenten in plaats van de huidige 3 
 • Meer zichtbare Boa’s op straat 
 • Buurtpreventie en WhatsApp groepen 
 • Bevorderen toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen 
 • Burgers aanspreken op overhangend groen en hoge bosschages
 • Goede verlichting op straat