Een oude wens van ONS Voorschoten lijkt nu in vervulling te komen.

In de Sportnota die de komende maand door de gemeenteraad behandeld wordt, staat het er echt! De mogelijkheid van een Fitplein gaat onderzocht worden. Daarmee is het plein er nog niet, maar - zoals we weten - kan onderzoek alleen maar aantonen dat een Fitplein een welkome, haalbare en nuttige voorziening is, die al in vele gemeenten zijn nut bewezen heeft.

In de vorige raadsperiode heeft de fractie van ONS Voorschoten een motie ingediend, inclusief een financiële dekking om te komen tot een Fitplein.

Deze motie heeft het destijds niet gehaald.

Ook heeft ONS Voorschoten de wens voor een Fitplein opgenomen in haar verkiezingsprogramma van 2014

ONS Voorschoten weet uit een eigen peiling dat een Fitplein zeer gewenst is onder sporters, jeugdigen en ouderen die graag nog actief bezig zijn.

Kortom, er komt nu schot in en hopelijk beschikt Voorschoten over niet al te lange tijd over een Fitplein. Dat zou mooi zijn!

Afgelopen donderdag 9 juni is door de Gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. Daarin staat onder andere dat er meer gedifferentieerd gebouwd gaat worden, maar ook dat rekening wordt gehouden met de participatiemaatschappij. Mensen blijven langer thuis wonen en variatie in wijken wordt steeds belangrijker

De gemeenteraad was verdeeld over het percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten, van 30% tot bijna niks. Om toch enige vorm van sociale woningbouw zeker te stellen heeft onze wethouder Bremer een mooi en voor een meerderheid van de raad acceptabel compromis voorgesteld: 15% sociale huur en 15% sociale koop ( tot 200.000 Euro).

Met de bouw van sociale koopwoningen wil ONS Voorschoten de doorstroom van de duurdere sociale huur naar goedkopere koopwoningen bevorderen, waardoor weer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.

Met deze oplossing voldoet Voorschoten ook aan haar regionale verplichtingen ten aanzien van het aanbieden van voldoende woningen in de sociale sector.

Freddy Blommers wordt wethouder in Wassenaar.

Freddy heeft aan de wieg gestaan van ONS Voorschoten en was ook in 2010 onze eerste wethouder. Zijn belangrijkste verdienste was het opschonen van de financiën, waar het huidige college de vruchten van plukt.

Ook heeft hij het project van de sanering van de glastuinbouw in de Duivenvoordecorridor, dat dreigde verlieslijdend te worden, weer rendabel gemaakt door het te bebouwen oppervlak van het onderdeel Roosenhorst op te rekken van de oorspronkelijke 8% naar de toegestane 15%.

Freddy moest in december 2013 aftreden omdat zijn partij, D66 in 2014 weer als zelfstandige partij (en niet meer als onderdeel van ONS Voorschoten) meedeed aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.

ONS Voorschoten wenst Freddy veel succes met zijn tweede wethouderschap.