ONS Voorschoten heeft in het Verkiezingsprogramma aangegeven, dat wie het financieel minder heeft steun moet krijgen. Ook investeren in de jeugd vindt ONS Voorschoten erg belangrijk. Daarom heeft de partij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering van harte ingestemd met het voorstel om het Kindpakket voor mensen die het wat minder hebben te verruimen.

De jeugd moet kansen krijgen om met hun leeftijdgenootjes mee te kunnen doen. Dat betekent dat zij bij voorbeeld lid van een (sport)vereniging moet kunnen worden. Dat is belangrijk voor de kinderen, de ouders en de verenigingen. Talenten moeten zich kunnen ontwikkelen’. 

Daarom heeft Glenn Zeelt van ONS Voorschoten gepleit om kinderen in de gelegenheid te stellen naast het zwemdiploma A, ook B te kunnen halen. En ONS Voorschoten is dan ook blij, dat het college het voorstel van ONS Voorschoten heeft overgenomen te onderzoeken of het financieel mogelijk is.

Het gaat er om, dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen zij die het financieel moeilijk hebben en zij die het wel kunnen betalen. Zou de financiële bijdrage van de gemeente zich tot alleen het behalen van het A diploma beperken, dan is er toch sprake van een verschil. En als het om jeugd gaat wil ONS Voorschoten dat zeker niet.

Pin It