Ten gevolge van de aanpassingen aan de Leidseweg Noord gaat de verkeersdruk aan de Mozartlaan toenemen.

ONS Voorschoten is van mening dat dit niet de bedoeling mag zijn en pleit ervoor om de Mozartlaan te bestempelen tot een 30KM weg.

Daarom roept raadslid Marleen Persoon het college op om de Mozartlaan aan te duiden als 30KM weg.

De tekst van de oproep is:

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 4 oktober 2018

Overwegende

  • dat de voorgenomen maatregelen op de Leidseweg Noord leiden tot meer verkeer op de Mozartlaan
  • dat meer verkeer op de Mozartlaan een ongewenst neveneffect is
  • dat de toename van het verkeer met de huidige toegestane snelheid van 50 km op de Mozartlaan de veiligheid op en de leefbaarheid aan de Mozartlaan negatief beïnvloedt
  • dat de Mozartlaan al is gecategoriseerd en ingericht als een wijkontsluitingsweg
  • dat een wijkontsluitingsweg aangewezen kan worden als een 30 km weg
  • dat verlaging van de toegestane snelheid van 50 naar 30 km een positief milieu effect heeft
  • dat verlaging van de toegestane snelheid leidt tot andere routekeuzes van automobilisten, waardoor de verkeersdruk dan afneemt

verzoekt het college

  • Zo snel mogelijk de Mozartlaan officieel een 30 KM weg te maken
  • De Mozartlaan aan te wijzen als een 30 KM  zodra de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord deel zuid een aanvang nemen.
Pin It