Tijdens de Algemene Beschouwingen in het kader van de begroting 2019 van de gemeente Voorschoten, geeft ONS Voorschoten aan dat we nog lang niet de teugels kunnen laten vieren.

De financiën blijven een punt van zorg. Het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is kwetsbaar en de reserves zijn te krap. En aangezien er voor iedere besteding geld geleend moet worden, is een grote terughoudendheid op het terrein van investeringen noodzakelijk.

Er moet op korte termijn perspectief geboden worden voor de mensen die al veel te lang wachten op een betaalbare sociale huurwoningen. ONS Voorschoten roept het college op, om samen met de woningbouw corporaties met een concreet actieplan te komen.

Een blijvend punt van zorg is het te vaak ontbreken van samenhang tussen de verschillende plannen van het college. Dat kan en moet beter.

De onzekerheid omtrent zwembad, sporthal, cultureel centrum en bibliotheek mag niet langer voortduren. Daarom pleit ONS Voorschoten voor een accommodatie nota waarin al deze vraagstukken in hun samenhang worden aangepakt.

De integrale tekst van de Algemene Beschouwingen kunt u via de onderstaande koppeling lezen.

Pin It
Bijlage(n):
Download this file (2018-11-08 Algemene Beschouwingen bij de begroting voor 2019.pdf)Algemene Beschouwingen[ ]82 kB