Visie
ONS Voorschoten wil een actief, ondernemend en betrokken Voorschoten met steun voor diegenen die hulp nodig hebben en vrijheid voor hen die zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen.

Missie
ONS Voorschoten streeft naar een Voorschoten waarin Voorschotenaren worden gestimuleerd in plaats van betutteld. Wij streven naar hoogwaardige zorg voor bejaarden, zieken en gehandicapten, ondersteuning voor minima, individuele ontplooiing voor jong en oud door veel ruimte voor onderwijs, sport en cultuur, innovatieve kansen en uitdagingen voor ondernemers. Dit alles in een zelfstandig, groen, veilig, leefbaar, actief en ondernemend dorp.

Het is tijd voor verandering
Want veranderende tijden vragen om een andere aanpak. Met deze gedachte startte ONS Voorschoten op 1 oktober 2008. Onze maatschappij is dynamischer geworden en daar moet je als politieke partij mee omgaan. Wij zijn een onafhankelijke, lokale partij die zich richt op de belangen van Voorschoten en haar inwoners. Het team van ONS Voorschoten is de komende jaren voor meer dan 100 procent bereid hun energie, kennis en ervaring te gebruiken om onze gemeente ingrijpend te verbeteren.

Rekenschap afleggen
ONS Voorschoten hecht er veel waarde aan om open en transparant te zijn naar de inwoners toe. Via deze website kunt u het laatste nieuws volgen. Contact opnemen met ONS is uiteraard ook mogelijk.

Pin It